Welk Visum?

Welk visum?

EU onderdanen of onderdanen uit landen die daarvoor een verdrag met Nederland en/of de EU hebben geen visum nodig voor een kort verblijf. (90 dagen) raadpleeg de website Nederlandenu.nl van de Rijksoverheid om te kijken of er voor uw nationaliteit een verdrag is.

Is er geen verdrag voor uw nationaliteit dan heeft u of uw buitenlandse partner een visum nodig.
Er zijn verschillende soorten visa naar gelang de duur van het verblijf in Nederland:

Kort verblijf: maximaal 90 dagen.
Lang verblijf: meer dan 90 dagen.

Kort verblijf (Schengenvisum)

Een Schengenvisum dient u zelf aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in uw thuisland.

Op de officiele website van de overheid Nederlandenu.nl vindt u alle informatie over het Schengenvisum en over de aanvraagprocedure. Een Schengenvisum kan niet bij aankomst in Nederland worden aangevraagd.

Verlenging Schengenvisum

Een Schengenvisum kan in principe niet worden verlengd aleen in nood gevallen zoals bijvoorbeeld op medische gronden kan het visum worden verlengd.

Lang verblijf - Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)

Komt uw of uw partner niet uit de EU en wil hij of zij langer dan 90 dagen in Nederland of de EU verblijven dan heeft hij of zij een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) nodig,

Een MVV kan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst worden aangevraagd. kijk op Nederlandenu.nl voor meer informatie.

De uitkomst van een MVV aanvraag moet worden afgewacht in het land van herkomst.

In nagenoeg alle gevallen moet eerst met succes een basisexamen inburgering op de Nederlandse ambassade in het thuisland worden afgelegd.

Nadat u in Nederland bent geariveerd.

Bij een verblijf langer dan 90 dagen moet zich inschrijven bij het bevolkingsregister in de gemeente waar u gaat wonen. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft u bijvoorbeeld nodig bij het openen van een bankrekening, het aangaan van een zorgverzekering en bijna altijd indien u contact heeft met de overheid.


Op deze website vind u de contactgegevens van alle Nederlandse Ambassades en Consulaten in het buitenland en alle buitenlandse Ambassades en Consulaten gevestigd in Nederland.

 

logo